Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Nový školní rok 2017/2018

bude zahájen

v pondělí  4. září 2017.

 

5. září 2017 v 15.30 hodin V KULTURNÍM STŘEDISKU  RYCHVALD 

budou rodiče všech MŠ seznámeni s novým ŠKOLNÍM ŘÁDEM  platným od 1.9. 2017 (zejména pro děti plnící povinnou předškolní docházku.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školné a stravné v hotovosti na měsíc září 2017 uhradíte v kanceláři vedoucí ŠJ Mírová 1744 při zahájení provozu ve středu 6. září 2017 od 6.00 do 14.30 hodin.

 

Pro bezhotovostní placení zařiďte příkazy a vypsanou Žádost o bezhotovostní platbu zašlete na email: sjms.rychvald@seznam.cz do 15.8. 2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.6.2017   Zápis ze schůzky s  rodiči dětí přijatých  pro šk.r. 2017 / 2018

Den v MŠ:

Provoz MŠ Mírová od 6.00 – 16.30 hod., podle jednotlivých tříd . Scházení od 6 – 7.30 hodin. Květinka scházení a rozcházení dětí. Provoz na 2. Patře do 16.00 hod. ,

Příchod dětí do 8.00 hod.

Provoz MŠ Podlesí: od 6 -16.00 hodin, jednotřídka.

Rodiče mohou děti vodit a vyzvedávat  odůvodněných případech během dne, po domluvě s třídní uč.  den předen, písemná hlášenka. MŠ je uzamčena, je nutno volat na školnici tel. 734788713, odemčení na zvonek.

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují, příp. dle počasí venku.

 

 1. Seznámení s  aktuálním školním řádem

  http://www.ms-rychvald.estranky.cz/

 2. Zákaz nošení nevhodných a nebezpečných hraček – dinosauři – ostří, auta. Vhodní PODEPSANÍ PLYŠÁCI na spaní, kteří zůstanou v MŠ. MŠ má dostatek hraček.

 3. Pokyny pedagogů a zam. školy dětí musí vždy a za všech okolností plnit, je tozákladní prevence před úrazy /povinnost vyplývající ze školského zákona/. Uč. nemůže dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje s ostatními dětmi po skupinkách, vykonává dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

 4. Děti budou hygienicky samostatné – rovněž na odpolední spaní. (pleny na odpoledne nepřijímáme, MŠ nemá chůvu a správní zaměstnance, kteří by tuto činnost vykonávali). ZZ dětí, které nezvládnou v týdnu odpolední hygienu, upozorňujeme, že MŠ využije své možnosti a přeruší dítěti docházku do doby nabytí samostatnosti dítěte. Dítě přijaté do MŠ má být schopné zvládnou ŠVP.

 5. Děti zvládají základy sebeobsluhy – umýt a utřít si ruce, najíst se lžící, napít  z hrníčku, používat wc, natáhnout si tepláky, kalhoty, pyžamko. Doporučujeme jednoduché, praktické oblečení. Vše podepsat.

 6. Děti budou emočně připravené – rodiče mohou využít Adaptační program v září – nutno nahlásit učitelce na třídě přítomnost, zapsat se do archu.

 7. Rodiče nebo jejich zákonní zástupci předávají dítě osobně učitelce ve třídě, v předávací zóně – neprodlužovat pobyt, rozloučení probíhá v šatně.

 8. Pedagogické pracovnice zodpovídají za jim svěřené dítě až do jeho předání zákonnému zástupci.

 9. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba (ta musí mít od rodičů písemné pověření).

 10. Osobní pohovory a konzultace domlouvat mimo přímou výchovnou činnost. Po obědě, od 14.00 hodin.

 11. Do MŠ patří dítě pouze zdravé – za zdravotní stav zodpovídají rodiče. Často se stává, že dítě vyrůstající doposud mezi dospělými, opakovaně onemocní.

 12. Rodiče jsou povinni respektovat směrnice o úplatě za mateřskou školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu. Platit mohou ZZ buď elektronicky – stáhnout ze stránek MŠ nebo osobně v uvedené dny u p.Pastuchová- ved. školní jídelny – placení stravného.

 13. Paní Ing. Šeligová Eva – ekonomka, placení školného, převodem, v hotovosti. 410Kč / měsíc Směrnice na web. stránkách, bude aktualizována. Hotovostní platby probíhají v kanceláři na MŠ Mírová. Rodiče nepožadují platby po učitelkách.

 14. Rodičům bylo doporučeno sledovat nástěnky a webové stránky školy.

 15. V září se uskuteční na všech třídách třídní schůzka.

 

Co děti do MŠ potřebují – viz Dopis rodičům - vše podepsané .

 

Doporučení postupu zvykání dětí v MŠ

 1. Ve třídě rozhoduje přítomná učitelka, po domluvě s uč. adaptační program – dodržovat, emoce se přenáší z rodičů na dítě.

 2. Zvykání trvá 2 týdny až 2 měsíce

 3. Některé dítě si nezvykne

 4. Nově mohou navštívit MŠ – konkrétní třídu dle rozpisu mezi 9 – 11 hodinou. 19.6. + 26. 6. 2017. Třída květinka nebo Beruška – mladší děti. 27. 6. Třída starších dětí. Na MŠ Mírová. MŠ Václav a Podlesí termíny zveřejní na webových stránkách. Rodiče se budou v době adaptace a seznamování dítěte s prostředím plně věnovat svému dítěti, neruší práci učitelky,k dotazům využijí dobu, kdy jsou na třídě učitelky dvě.

 

 

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí         4. září 2017.

 

Společné akce s rodiči – budou seznámeni na zářijové schůzce, aktualizace web. stránek proběhne v srpnu.

5. září 2017 v 15.30 hodin V KULTURNÍM STŘEDISKU  RYCHVALD 

budou rodiče všech MŠ seznámeni s novým ŠKOLNÍM ŘÁDEM  platným od 1.9. 2017 (zejména pro děti plnící povinnou předškolní docházku.)

 

Zapsala: A. Vansová

 1. Převzetí Rozhodnutí
 2. Podepsání Dohody o docházce.

 

Registrační čísla dětí přijatých na MŠ  MÍROVÁ :

106/2017

Přijat/a    MŠ

Mírová

033/2017

 

Mírová

032/2017

 

Mírová

016/2017

 

Mírová

003/2017

 

Mírová

107/2014

 

Mírová

093/2017

 

Mírová

090/2017

 

Mírová

089/2017

 

Mírová

087/2017

 

Mírová

015/2017

 

Mírová

021/2017

 

Mírová

092/2017

 

Mírová

034/2017

 

Mírová

028//2017

 

Mírová

023/2017

 

Mírová

020/2017

 

Mírová

017/2017

 

Mírová

013/2017

 

Mírová

006/2017

 

Mírová

005/2017

 

Mírová

004/2017

 

Mírová

002/2017

 

Mírová

121/2017

 

Mírová

120/2017

 

Mírová

119/2017

 

Mírová

117/20107

 

Mírová

115/2017

 

Mírová

113/2017

 

Mírová

103/2017

 

Mírová

102/2017

 

Mírová

097/2017

 

Mírová

088/2017

 

Mírová

085/2017

 

Mírová

084/2017

 

Mírová

082/2017

 

Mírová

027/2017

 

Mírová

022/2017

 

Mírová

019/2017

 

Mírová

012/2017

 

Mírová

001/2017

 

Mírová

122/2017

 

Mírová

118/2017

 

Mírová

108/2014

 

Mírová

101/2017

 

Mírová

100/2017

 

Mírová

098/2017

 

Mírová

083/2017

 

Mírová

 

 

Registrační čísla dětí přijatých na MŠ  PODLESÍ :

 

081/2017

Přijat/a  na MŠ Podlesí

Podlesí

035/2017

 

Podlesí

095/2017

 

Podlesí

029/2017

 

Podlesí

105/2017

 

Podlesí

096/2017

 

Podlesí

009/2017

 

Podlesí

099/2017

 

Podlesí

086/2017

 

Podlesí

094/2017

 

Podlesí

 

 

 

 

Registrační čísla dětí přijatých na MŠ  VÁCLAV:

025/2017

Přijat/a na MŠ

Václav

024/2017

 

Václav

010/2017

 

Václav

110/2017

 

Václav

038/2017

 

Václav

037/2017

 

Václav

030/2017

 

Václav

011/2017

 

Václav

112/2017

 

Václav

091/2017

 

Václav

080/2017

 

Václav

111/2017

 

Václav

036/2017

 

Václav

018/2013

 

Václav

014/2017

 

Václav

116/2017

 

Václav

109/2017

 

Václav

 

 

 

 

Oznámení o rozhodnutí o přijetí do MŠ Mírová 1744 Rychvald:

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQ2asAmgOq_5u5a7

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQ4jRpuiNrjahoN4

https://1drv.ms/f/s!AmAFgI5aB5qkgRGW5Bue5HJcTlpB

 

 

*****************************************************************

 

 

Výňatek ze smlouvy k plaveckému výcviku -

platební podmínky

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQB9Qn6BMWsjxqNe

 

********************************************************************************************

 

OZNÁMENÍ - PROVOZ MŠ RYCHVALD BĚHEM HLAVNÍCH  PRÁZDNIN

   1.7.- 1.9.2017

 

 Od 1.7. – 14.7.2017 bude provoz na všech MŠ přerušen.

 

Od 17. 7. 2017 - 25. 8. 2017 bude v provozu

MŠ RYCHVALD VÁCLAV.

Parkoviště k MŠ Václav je z ulice Pionýrská.

 

Na MŠ Rychvald Mírová 1744   + na MŠ Rychvald Podlesí

od 1.7. – 1.9.2017 nebude provoz z důvodu rekonstrukce školní jídelny.

 

Na všech mateřských školách budou od 28.8. 2017 – 1.9.2017

probíhat úklidové a sanitární práce.

V měsíci květnu budeme zjišťovat zájem o prázdninovou docházku.

Provoz na všech MŠ bude zahájen 4.září 2017