Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI EKONOM - ÚČETNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nástup:  1.9.2018

Požadavky:

 • SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • bezúhonnost
 • zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, komunikativnost
 • hmotná odpovědnost za svěřené finanční prostředky
 • znalost práce na PC – MS Office

Komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace – fakturace, pokladna, banka, inventarizace majetku. Sestavování a odesílání účetních uzávěrek. Sestavování rozpočtu a kontrola čerpání.

Ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nekuřácké prostředí v celém objektu MŠ, včetně zahrady.

Strukturovaný životopis zašlete do 17. července 2018 na adresu: MŠ Rychvald, Mírová 1744, 735 32, okres Karviná nebo na e-mailovou adresu: ekonom.msrychvald@seznam.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

***************************************************************

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okr. Karviná, přísp. org.

 

14.6.2018   Zápis ze schůzky s  rodiči dětí přijatých  pro šk.r. 2018 / 2019

1) Den v mateřské škole

Provoz MŠ Mírová od 6.00 – 16.30 hod., podle jednotlivých tříd. Děti se scházejí od 6 – 7.30 hodin na třídě Květinka, odkud se po 16. hodině také rozcházejí. Provoz na 2. Patře do 16.00 hod. Příchod dětí do 8.00 hod.

Provoz MŠ Podlesí: od 6 -16.00 hodin, jednotřídka.

Rodiče mohou děti vodit a vyzvedávat  v odůvodněných případech během dne, po domluvě s třídní učitelkou den předem, písemná hlášenka. MŠ je uzamčena, je nutno volat na školnici tel. 734788713, odemčení na zvonek.

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují, příp. dle počasí venku.

 1. Seznámení s  aktuálním školním řádemhttp://www.ms-rychvald.estranky.cz/
 2. Zákaz nošení nevhodných a nebezpečných hraček – dinosauři – ostří, auta. Vhodní PODEPSANÍ plyšáci na spaní, kteří zůstanou v MŠ. MŠ má dostatek hraček.
 3. Pokyny učitelů a zaměstnanců školy dětí musí vždy a za všech okolností plnit, je to základní prevence před úrazy /povinnost vyplývající ze školského zákona/. Učitelka nemůže dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje s ostatními dětmi po skupinkách, vykonává dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.
 4. Děti budou hygienicky samostatné – rovněž na odpolední spaní. Zákonní zástupci dětí, které nezvládnou v týdnu odpolední hygienu, upozorňujeme, že MŠ využije své možnosti a přeruší dítěti docházku do doby nabytí samostatnosti dítěte. Dítě přijaté do MŠ má být schopné zvládnout ŠVP.
 5. Děti zvládají základy sebeobsluhy – umýt a utřít si ruce, najíst se lžící, napít  z hrníčku, používat wc, natáhnout si tepláky, kalhoty, pyžamko. Doporučujeme jednoduché, praktické oblečení. Vše podepsat.
 6. Děti budou emočně připravené – rodiče mohou využít Adaptační program v září – nutno nahlásit učitelce na třídě přítomnost, zapsat se do archu.
 7. Rodiče nebo jejich zákonní zástupci předávají dítě osobně učitelce ve třídě, v předávací zóně – neprodlužovat pobyt, rozloučení probíhá v šatně.

 8. Učitelky zodpovídají za jim svěřené dítě až do jeho předání zákonnému zástupci.

 9. Dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba (ta musí mít od zákonných zástupců písemné pověření).

 10. Osobní pohovory a konzultace domlouvat mimo přímou výchovnou činnost. Po obědě, případně od 14.00 hodin.

 11. Do MŠ patří dítě pouze zdravé – za zdravotní stav odpovídají zákonní zástupci. Často se stává, že dítě vyrůstající doposud mezi dospělými opakovaně onemocní.

 12. Zákonní zástupci jsou povinni respektovat směrnice o úplatě za mateřskou školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu. Platit mohou buď elektronicky – stáhnout ze stránek MŠ nebo osobně v uvedené dny u p.Pastuchové- vedoucí školní jídelny – placení stravného.

 13. Ing. Šeligová Eva – ekonomka, placení školného, převodem, v hotovosti. 410Kč / měsíc Směrnice na web. stránkách, bude aktualizována. Hotovostní platby probíhají v kanceláři na MŠ Mírová. Zákonní zástupci nepožadují platby po učitelkách.

 14. Zákonným zástupcům bylo doporučeno sledovat nástěnky a webové stránky školy.

 15. V září se uskuteční na všech třídách třídní schůzka.

 

2) Co děti potřebují do MŠ – viz Dopis rodičům - vše podepsané.

 

3) Doporučení postupu zvykání dětí v MŠ

 1. Ve třídě rozhoduje přítomná učitelka, po domluvě s uč. adaptační program – dodržovat, emoce se přenáší z rodičů na dítě.

 2. Zvykání trvá 2 týdny až 2 měsíce

 3. Některé dítě si nezvykne

 4. Rodiče se budou v době adaptace a seznamování dítěte s prostředím plně věnovat svému dítěti, neruší práci učitelky, k dotazům využijí dobu, kdy jsou na třídě učitelky dvě.

 5. Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 3. Září 2018.

 

_______________________________________________

OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  DO  MŠ  RYCHVALD

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace zastoupena ředitelkou Bc. Alenou Vansovou,  rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon v platném znění) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád takto:

Vyhovuje se Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

v  Mateřské škole Rychvald, Mírová 1744, okr. Karviná, příspěvková organizace.

Děti přijaty na budovu MŠ Rychvald, Mírová 1744,

066/2018

Přijat/a

023/2018

Přijat/a

055/2018

Přijat/a

022/2018

Přijat/a

053/2018

Přijat/a

058/201/8

Přijat/a

017/2018

Přijat/a

007/2018

Přijat/a

025/2018

Přijat/a

013/2018

Přijat/a

030/2018

Přijat/a

073/2018

Přijat/a

064/2018

Přijat/a

054/2018

Přijat/a

002/2018

Přijat/a

027/2018

Přijat/a

015/2018

Přijat/a

067/2018

Přijat/a

086/2018

Přijat/a

075/2018

Přijat/a

089/2018

Přijat/a

008/2018

Přijat/a

026/2018

Přijat/a

091/2018

Přijat/a

012/2018

Přijat/a

062/2018

Přijat/a

060/2018

Přijat/a

016/2018

Přijat/a

065/2018

Přijat/a

057/2018

Přijat/a

074/2018

Přijat/a

092/2018

Přijat/a

024/2018

Přijat/a

033/2018

Přijat/a

014/2018

Přijat/a

018/2018

Přijat/a

001/2018

Přijat/a

                                                                                                                                 

 

Děti přijaty na budovu MŠ Rychvald  1220,  Václav

100/2018

Přijat/a

034/2018

Přijat/a

061/2018

Přijat/a

084/2018

Přijat/a

077/2018

Přijat/a

096/2018

Přijat/a

069/2018

Přijat/a

052/2018

Přijat/a

093/2018

Přijat/a

079/2018

Přijat/a

088/2018

Přijat/a

094/2018

Přijat/a

019/2018

Přijat/a

072/2018

Přijat/a

021/2018

Přijat/a

 

Děti přijaty na budovu MŠ Rychvald, U Školky  1500,  Podlesí

076/2018

Přijat/a

056/2018

Přijat/a

006/2018

Přijat/a

063/2018

Přijat/a

 

                                                                                                                                    V Rychvaldě 11. 6.2018                                                   

Bc. Alena Vansová, ředitelka MŠ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL

v Rychvaldě během hlavních prázdnin

2. 7.- 13. 7. 2018 

budou uzavřeny všechny MŠ

 

16. 7. -  31. 7.2018 

bude v provozu MŠ Mírová 1744

MŠ Rychvald Václav uzavřena, 

MŠ Rychvald Podlesí uzavřena  

  

Školné v měsíci červenci se snižuje  na částku  246,- Kč.

1. 8. -  24. 8. 2018 

bude v provozu MŠ Václav

MŠ Rychvald Mírová 1744 uzavřena, 

MŠ Rychvald Podlesí uzavřena  

 

27. 8.- 31. 8. 2018 - budou z důvodu sanitárních dnů uzavřeny všechny MŠ.

Školné v měsíci srpnu se snižuje na částku 321,- Kč.

V měsíci květnu budeme zjišťovat zájem o prázdninovou docházku. Zákonným zástupcům dětí, kteří odhlásí své dítě na celý kalendářní měsíc bude sníženo školné na 0,- Kč.

 

 

 

 

**************************************************

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

--------------------------------------------------------

Z důvodu modernizace zařízení školní jídelny a zkvalitnění přípravy jídel ředitelka MŠ Rychvald  rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka myčky černého nádobí pro ŠJ v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744“ výzvou k podání nabídky. 

Nabídku si zájemci mohou stáhnout v menu "Dokumenty ke stažení".

*****************************************************************

Výňatek ze smlouvy k plaveckému výcviku - platební podmínky

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQB9Qn6BMWsjxqNe

 

********************************************************************************************