Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty EU

Projekt 1. :

PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ

ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ Rychvald;

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169;

FINANČNÍ PODPORA 643 384,-Kč

je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář. a mat.gramotnosti, kvalitnější vzděl.dětí a žáků ohrožených šk.neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzájemné učení škol, personální podporu škol.

 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Rychvald

Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169

Daný projekt je realizován s poskytováním

finanční podpory Evropské unie.

Projekt je zaměřen na kombinaci ve vzdělávací oblasti k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů, společnému vzdělávání dětí, spolupráci s rodiči dětí.

 • ŠKOLNÍ ASISTENT , dočasná personální podpora MŠ

  Projekt čerpá z aktivit zajištění školního asistenta, jenž poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je dosáhnout elementárních dovedností v oblasti sebeobsluhy dětí a v nácviku jednoduchých činností při pobytu v mateřské škole, asistent spolupracuje s rodiči dětí.

   

 • VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

  Cílem aktivity je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a inkluze.

   

 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ

  Cílem je zvyšování kvality každodenní práce pedagoga při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností z různých škol v rámci ČR.

   

 • ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ

  MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí do povinného základního vzdělávání.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 2. :

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE

JAKO NÁSTROJ ROZVOJE

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.